Styrelsen 2023


ORDFÖRANDE (Mandatperiod 2023-2025)

Elin Edling

0706838959

Elin_shamali@hotmail.com

 

VICE ORDFÖRANDE (Mandatperiod 2022-2024)

Anna Wenner (Medlemsservice)


 

SEKRETERARE (Mandatperiod 2022-2024)

Caroline Fossum

 

LEDAMOT & KASSÖR (Mandatperiod 2023-2025)

Fanny Stenberg

 

LEDAMOT

Ann-Charlotte Hellström (Mandatperiod 2023-2025)
                     Ansvarig rankinglistan


LEDAMOT

Elin Ekelund-Husborn (Mandatperiod 2023-2025)


SUPPLEANT

Frida Engblom (Mandatperiod 2023-2024)
                        Ansvarig instagram


SUPPLEANT

Linda Fallqvist (Mandatperiod 2020-2022)


 

ÖVRIGA POSTER

REVISOR:

Göran Eriksson

070-7505651

goran@lugnaskuggan.se

 

Revisorsuppleant: Helena Engström


VALBEREDNING

Sanna Sjöström (sammankallande),

Viktoria Winberg Bexelius och Hanna Swärd

 

Webmaster

Caroline Pont