Medlemsavgift för 2023


  • Familj:                        300:-
  • Enskild medlem:      150:-
  • Gåvomedlemskap:  100 :-


OBS!

Stuterimedlemsskap upphör och ersätts av familjemedlemsskap.


 
 
 
 

Bli medlem i AHIS


Betala in på BG nr 5715-7174 och ange ditt namn alt betala via swish 1236348932.


Nya medlemmar sänder ett mail till medlemsansvarig via kontaktformuläret här intill.


Ange: Namn (om det är familj vänligen skriv ner alla namnen på familjemedlemmar) samt adress, e-post och eventuell hemsideadress.


Medlemmar sedan tidigare är välkomna att lämna sin mailadress eller maila adressändring via samma formulär.Vid utlandsbetalning:

IBAN: SE70 6000 0000 0005 3924 8762

BIC: HANDSESS

Välkommen som medlem i AHIS!