AHIS

ARABHÄSTEN I SPORTEN

Styrelsen 2019


ORDFÖRANDE (Mandatperiod 2019-2021)

Elin Edling

0706838959

Elin_shamali@hotmail.com

 

VICE ORDFÖRANDE (Mandatperiod 2018-2020)

Anna Lundholm (Medlemsservice)

annalinnea.lundh@hotmail.com

 

SEKRETERARE (Mandatperiod 2018-2020)

Caroline Fossum

 

KASSÖR (Mandatperiod 2019-2021)

Anita Oldenburg

 

LEDAMOT: Ann-Charlotte Hellström (Mandatperiod 2019-2021)

LEDAMOT: Karin Gadde Jennische (Mandatperiod 2019-2021)

SUPPLEANT: Elin Ekelund-Husborn (Mandatperiod 2018-2020)

SUPPLEANT: Anna Wenner (Mandatperiod 2019-2021)

 

ÖVRIGA POSTER

REVISOR:

Göran Eriksson

070-7505651

goran@lugnaskuggan.se

 

Revisorsuppleant: Helena Engström


VALBEREDNING

Chris Ankarberg Lidén (sammankallande),

Viktoria Winberg Bexelius och Charlotte Goss

 

Webmaster

Caroline Pont

AHIS - ARABHÄSTEN I SPORTEN

Copyright @ All Rights Reserved