Körschema NASC 2015   2017                                                            
Torsdag                                                                
  Stora Utebanan               Ridhuset               Lilla Utebanan               Gräsbana/Terrängbana              
KL Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer     
1700                                                                
1730                                                                
1800                                                 1800 Bygg Terrängbana Byggare   Byggare    
20.00               20.00 20.00 Invigning                               +Framhoppning            
21.30   Banan stängd                                       
Fredag                                                                
  Stora Utebanan               Ridhuset               Lilla Utebanan               Gräsbana/Terrängbana              
KL Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer     Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer     
800 8.20 Utställning, hingstar         Alla cuper                   8.00 Framridning             8.00              
830 8.50 Utställning, valacker         Alla cuper                                                  
900                               Framridning             9.00              
930 9.30 Utställning, ston       All cuper                                                  
1000                               Framridning             10.0              
1030 10.30 Utställning, Partbred     Partbred cup                                                  
1100                 11.15 Showmanship D         Rookie W o PB     Framridning             11.00              
1130                 11.55 Showmanship C     Intermed W o PB                                  
1200   Bygg hoppbana + Framhoppning Sanna           12.15 W Horsemanship D         Rookie W o PB     Framridning              
1230   Bygg hoppbana + Framhoppning Sanna                              
1300 13.00 Hoppning 50/60 CR Sanna           12.50 Dressyr LC:1 Pia       Rookie Cl o PB     Framridning             13.00 Framhoppning             
1330   Hoppning 50/60 CR Sanna Plocka bort hinder Bygga trailbana                                              
1400   Bygga trailbana                   Framridning             14.00 Terränghoppning Sanna       Alla Cl o TE o PB  
1430   Bygga trailbana                                          
1500 15.00 Trail at Hand D         Rookie W o PB   15.00 Dressyr LB:1 Pia     Intermed Cl o PB     Framridning                            
1530                                                        
1600 16.10 Trail at Hand C         Intermed W o PB             Framridning                            
1630 16.45 Bygga om till Trail                                                  
1700   Banan stängd för      17.15 Dressyr LA:1 Pia       PB     Framridning                            
1730                                                
1800   18.10 Dressyr, MSV:C1 Pia   Elit Cl o PB     Framridning                            
1830     Banan stängd för                      18.30 Bygga Speedbana          
1900       Framridning                            
              Banan sladdas  07.00 följande  morgon                  
Lördag   OBS!! Vet. Besiktning lördag 9.00-9.45                OBS!! Vet. Besiktning lördag 9.00-9.45                                             
  Stora Utebanan               Ridhuset               Lilla Utebanan               Speedbana              
KL Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer     
800                 8.00 Classic Pleasure, Novice Pia     Rookie Cl o PB   8.00 Framridning                            
830                 8.35 Classic Pleasure, Master Pia   Elit Cl o PB                                  
900                 9.00 Dressyr Msv B:2 Pia       PB     Framridning                            
930 9.30 Trail D         Rookie W o PB           PB                                  
1000 10.15 Trail C         Intermed W o PB                     Framridning                            
1030 10.40 Trail B     Elite W o PB   10.30 Uppvisning Eva och FLM Verdi                             10.30 Förb. Speedbana Elin Byggare        
1100   Bygga om till Ranch Trail                           Framridning             11.00 Speed Elin       Alla cuper  
1130 11.50 Ranch Trail D         Rookie W o PB                                                  
1200 12.25 Ranch Trail B         Elite W o PB                     Framridning                            
1230                                                  
1300   12.45 Reining D         Rookie W o PB     Framridning                            
1330 13.30 Bygg hoppbana + Framhoppning Sanna Bygga bort Trailbana                                                      
1400                                   Framridning                            
1430 14.30 Hoppning 70 Sanna       Rookie Cl o PB                                                  
1500 15.15 Hoppning 80 Sanna   Intermed Cl o PB                     Framridning                            
1530 15.55 Hoppning 90 Sanna       Intermed Cl o PB                                                  
1600 16.25 Hoppning 100 Sanna       Elit Cl o PB                     Framridning                            
1630 17.00 Bygg bort hoppbana Sanna                                                          
1700                                   Framridning                            
1730   Banan stängd för                                       
1800   ridning till första      18.00 Liberty   Ingen     Framridning                            
1830   start söndag        19.00                                    
    morgon     ca 20.00 Middag Banan   stängd för ridnin g till första start  söndag morgon                                    
Söndag   OBS!! Vet. Besiktning söndag 10.00-10.45                OBS!! Vet. Besiktning söndag 10.00-10.45                Banan sladdas  07.00 följande  morgon Banan sladdas  07.00 följande  morgon                  
  Stora Utebanan               Ridhuset               Lilla Utebanan                              
KL Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer      Tid Gren Ansvarig Funktionärer egna   Funktionärer                                     
800 8.00 W. Riding D,         Rookie W o PB   8.00 Dressyr LB:3 Pia       Intermed Cl o PB   8.00 Framridning                            
830 8.35 Pleasure D     Bygga fram RR   Rookie W o PB                                              
900 9.00 Ranch Riding D     Rookie W o PB   9.00 Dressyr LA:3 Pia   Elit Cl o PB     Framridning                            
930 9.30 Ranch Riding C         Intermed W o PB                                                  
1000 9.50 Ranch Riding B         Elite W o PB   10.00 WE, Dressyr Jenny     10.30 Intmed, Elit Cl o PB     Framridning                            
1030   Bygga fram WE                                                            
1100                 11.00 Bygga Polebending (flytta ev. dressyrstaket mot vägg)         Framridning                            
1130                 11.30 Pole bending       12.00 Alla                                  
1200 12.00 WE LB teknik/speed Jenny       Intmed, Elit Cl o PB                     Framridning                            
1230                                                                
1300 12.50 Bygga bort WE   Bygg Barrel R. bana                         Framridning                            
1330 13.15 Barrelracing         TE o PB                                                  
1400 13.30 Rensa BR                               Framridning                            
1430   ca 14.30 Prisutdelning, cuper o specialpriser       Elin                                        
1500     Prisutdelning, cuper o specialpriser           Framridning                            
1530     Prisutdelning, cuper o specialpriser                                        
1600                                    
1630                                    
1700                                    
                                     
                                                   
    Sjukvårdsansvarig ser till att funktionärer och domare får lunch och fika till sina ”arbetsstationer”