Styrelsen 2018

 

ORDFÖRANDE

Elin Edling

0706838959

Elin_shamali@hotmail.com

 

 

VICE ORDFÖRANDE

Anna Lundholm (Webmaster och medlemsservice)

annalinnea.lundh@hotmail.com

 

SEKRETERARE

Caroline Fossum

 

KASSÖR (adjungerad)

Anita Oldenburg

 

LEDAMOT: Josefine Stenqvist (fyllnadsval 1år)

LEDAMOT: Ann-Charlotte Hellström

LEDAMOT:Ylwa Woxmark

 

SUPPLEANT: Elin Ekelund-Husborn

SUPPLEANT: Anna Wenner

 

 

 

ÖVRIGA POSTER

 

REVISOR:

Göran Eriksson

070-7505651

goran@lugnaskuggan.se

 

Lena Karlsson,, revisorsuppleant

 

 

VALBEREDNING FÖR 2019

 

Helena Engström, Chris Ankarberg Lidén och Michael Fejér

 

 

AHIS stadgar

 

PDF-fil