Styrelsen 2018


ORDFÖRANDE

Elin Edling

0706838959

Elin_shamali@hotmail.comVICE ORDFÖRANDE

Anna Lundholm (Webmaster och medlemsservice)

annalinnea.lundh@hotmail.com


SEKRETERARE

Caroline Fossum


KASSÖR (adjungerad)

Anita Oldenburg


LEDAMOT: Josefine Stenqvist (fyllnadsval 1år)

LEDAMOT: Ann-Charlotte Hellström

LEDAMOT:Ylwa Woxmark


 

SUPPLEANT: Elin Ekelund-Husborn

SUPPLEANT: Anna Wenner
ÖVRIGA POSTER


REVISOR:

Göran Eriksson

070-7505651

goran@lugnaskuggan.se


Lena Karlsson,, revisorsuppleant


 


VALBEREDNING FÖR 2019


 

Helena Engström, Chris Ankarberg Lidén och Michael FejérAHIS stadgar


PDF-fil

Arabhästen i Sporten